Çeki demiri ruhsata işletmek için sırasıyla şu adımlar izlenmelidir;

  1. E Belgeli çeki demirinin araca montajı
  2. Çeki demiri projesini yetkili mühendislere çizdirmelisiniz
  3. TSE Araç Muayene istasyonunda araç ve projenin incelenmesi

Yukarıdaki adımlardan sonra notere gidip çeki demirini ruhsata işletebilirsiniz.

*Aracınızın muayenesi varsa çeki demiri için ayrıca Tüv-Türk’e gitmenize gerek yoktur.

Her şehire çeki demiri satmaktayız. Tüm Türkiye’ye çeki demiri satışımız bulunmaktadır.

Çeki Demiri

Aracınızın yük taşıyabilmesi mevcut iç ve bagaj hacmi ile sınırlıdır. Yaygın biçimde kullanılan çözümler içerisinde ise römork uygulamaları gelmektedir. Ancak araçların üzerinde römork ve karavan gibi birimlerin taşınabilmesi için bağlayıcı ekipman olan çeki demiri bulunmaz. Ancak üretilen her aracın çeki demiri bağlantı yerleri, araç üreticileri tarafınca tasarlanarak şaseye yerleştirilmiştir.

​Çeki Demiri; araç şasesi üzerinde bulunan montaj yerlerine civataları yardımı ile monte edilir, montaj esnasında aracın ana şasesini yada “E Belgeli” olarak üretilmiş olan çeki demirini kesmek, kaynak yapmak vb gibi yöntemler uygulanmaz. Her aracın şasesine göre özel üretilen çeki demirlerinin 6.750 den fazla çeşidi blunmaktadır. Montaj sonrasın da aracın bir parçası haline gelir ve aracın römork çekme kapasitesini bütünüyle karşılar. Tabii bunun için doğru ürünün, doğru monte edilmiş olması gerekir. Aksi halde hem römork, hem de aracınızda ciddi hasarlar oluşabilecektir. Handy Tailers olarak, kalitesini tüm dünyada ispat etmiş, üretimlerinin tamamı avrupa da yapılan Bosal, Aragon, GDW ve Steinhoff marka çeki demirlerinin satış ve montaj hizmetlerini vermekteyiz. Bu kapsamda yerinde montaj hizmeti dahi vererek sektörde bir ilki de yine biz sizlere sunmaktayız.

​Çeki demiri, herhangi bir aksesuar veya aparat değildir. Kullanılabilmesi kanuni müeyyidelere bağlıdır ve ruhsata işlenmeden kullanılamaz. Aracınızın çeki demiri olduğu ve römork çekebilir nitelikleri olduğuna dair yasal mevzuata uygun olarak gerekli işlemler mutlaka yapılmalıdır. Araç ruhsatına işetilmemiş olan çeki demiri aracınızın bağlanmasına sebep olur. Bu cezai yaptırım aslında çeki demirinin ne kadar ciddi bir uygulama olduğunun başka bir göstergesidir. Handy Trailers olarak, sizlere muayenede hiçbir şekilde sorun teşkil etmeyecek E Belgeli ve TSE Onaylı Proje dosyasına sahip olan ürünleri sunuyoruz. Dünya standartlarında kaliteli ve güvenli ekipmanlarımızın montajından sonra en küçük zorluk çekmeden ruhsatınızı güncelleyebileceksiniz.

Araç Tipine Göre Çeki Demiri Uygulamaları

Aracınızın markası ve modeli ne olursa olsun, çekeceği yükün nitelikleri ve aracınızın çekiş kapasitesi baz alınarak uygun bir çeki demiri takılabilmesi mümkündür. Her aracınızın şase yapısı değişkenlik gösterdiğinden 6.750 den fazla çeki demiri çeşidi bulunmaktadır. Çekme kapasitesi, aracınızın katar ağarlık verilerine göre hesaplanır ve TSE onaylı proje dosyasında azami çekebileceği yük ağarlığı ile taşıyabileceği dikey yük ağarlığı tebliğ edilir.

Çeki Demiri, kimi modellerde sökülebilir olup, istenildiği zaman sökülebilmeleri mümkündür. Bütün uygulamalarımızda çeki demiri güvenliği sağlanmakta ve her türlü olumsuzluk hesaplanarak üretilen dünyaca ünlü markaların ürünleri, en güvenli biçimde monte edilmektedir.

Çeki Demiri Ne Kadar Yük Çeker?

Çeki Demiri, aracınızın kapasitesi ile orantılı olarak dilediğiniz yükü çekebilmeniz için tasarlanmıştır. Aracınızın ana iskeletine monte edildiğinden herhangi bir biçimde yükün serbest kalması olasılığı yoktur. Ancak, çekeceğiniz yükün aracınızın kapasitesine uygun olup olmadığından emin olmalı buna göre bir römork tercih etmelisiniz. Her ne kadar çeki demiri yükü çekebilecek olsa da, aracınızın gücü, çekmek istediğiniz yükü çekemeyecek niteliklere sahip olabilir. Aracınızın müsaade edilen çekme kapasitesini öğrenmek için aracınızın *Katar Ağarlık Etiketinde bulunan 4 kilogram değerin deki, 2 inci kg değerinden, 1 inci kg değerini çıkartıktan sonra kalan kg değeri, aracınızın çekme kapasitesini bulabilirsiniz.

(* KATAR AĞARLIK ETİKETİ; her aracın kapı direklerinde yada ön kaput altında motor bölmesi etrafında bulunan, aracın şase numarası ile 4 adet kg değerini gösteren etikettir. Bu etiketteki 1 inci değer; aracın “Azami Yüklü Ağarlığını” ifade eder.  2 inci kg değeri; Aracın Römorklu yada Karavanlı Azami Ağırlını, 3 üncü değer En Fazla Ön Dingil taşıma kapasitesini, 4 üncü değer ise En Fazla Arka Dingil taşıma kapasitesini ifade eder.)    

Çeki Demiri Ömrü Ne Kadardır?

Çeki demiri topuzu uluslararası standartlarda üretilmektedir ve topuz çap ölçüsü 50mm dir. Tüv Türk tarafından yapılan araç genel muayenesinde topuz çapı ölçülür 1 mm tolerans payı ile 49mm çap ölçüsüne kadar çeki demiri topuzları muayeneden geçer. Çap ölçüsü 49 mm altında olan çeki demiri topuzlarının sadece topuz tarafı değiştirilmelidir. Handy Trailers olarak çeki demiri kullanım süresi veremiyoruz, ancak her kullanımda gres yağı kullanarak aşınmayı düşürür ve daha uzun ömürlü olarak çeki demiri topuzunuzu kullanabilirsiniz. Zira çeki demiri aracınız kullanılmaya devam ettikçe işlevini sürdürebilecel niteliklerdedir. Herhangi bir çarpma ve benzeri olumsuzluk olmadığı sürece, aracın ömrü boyunca ürünün topuz çapı 49 mm altına düşmedikçe güvenle kullanılabilir.

Aracınızın niteliklerine uygun, kaliteli ve uzun ömürlü çeki demiri uygulamaları için bizi arayınız. Size özel çözümlerimiz ve yerinde montaj uygulamalarımızdan dilediğiniz zaman faydalabilirsiniz.

Peki bu adımlarda biz Center Araç Proje olarak, sizler için neler yapabiliyoruz?

  • Çeki demirinin satın alımı için yetkili bayii ile görüşülüp size özel fiyat alınması sürecini biz üstlenebiliyoruz!
  • Birçok ilde çeki demirinizin montajını bizzat yapabiliyoruz!
  • Projelerinizin yetkili mühendislerimizce hazırlanılması sürecini üstleniyoruz!

TSE AKM’lerine yönlendirilmenizi, ilgili alanda incelenmenizi, sürecin gözlemlenmesini üstleniyoruz!
*Kırmızı yazılar ayrı ayrı ücretlere tabiidir. Paket halinde indirimler sağlanmaktadır.

Çeki demiri

Çeki Kancasının Kullanım Amaçları

  • Yük römorku çekme için
  • İş amaçlı kullanılan ekipmanları çekmek için
  • Tekne römorku çekme için
  • Bisiklet taşıyıcı aparatı bağlanabilmesi için

Ülkemizde ve AT üyesi ülkelerde araç üzerindeki mekanik çekme tertibatlarına uygulanan mevzuat 94/20/AT yönetmeliğidir. Bu yönetmelik her araca, her tipe ve modele göre imal edilen çekme tertibatlarının tüm mühendislik deneylerini kapsamaktadır. Montaj talimatı, e-dökümanı ve ürün üzerindeki etiket değerleri bu deneylerin verilerinde ( örneğin 2 milyon devir dinamik titreşim deneyi, kütle ve boyut deneyleri ) ortaya çıkmakta ve aracınıza uygunluğu tevsik edilmektedir. Almış olduğunuz ve talep ettiğiniz ürünün aracınıza uygun e dökümanını, montaj talimatını ve bunlara uygun çeki demiri üzerindeki etiketlemesini ısrarla talep ediniz. Aksi takdirde o ürünün sahte ve mevzuat dışı olduğu aşikardır.

Aracınıza monte edilen E belgeli çeki demiri Adana AİTM ve karayolları trafik kanununa göre TSE yetkili mühendisler  tarafından proje hazırlanarak Türk Standartları Enstitüsü Tarafından açılan TSE araç kontrol merkezine araç götürülerek araç incelenir ve montaj uygun yapılmışsa tse yetkili mühendisi tarafından çeki demiri montaj raporu onaylanır.  TSE araç kontrol merkezinde onaylanan araç montaj uygunluk raporu ile birlikte yapılan montajı araç ruhsatına işletmek için noterden ruhsat değişimi yapılarak çeki demiri ruhsata işlenmiş olur. Çeki  demirini ruhsata işletmek için aracın mevcut muayenesi varsa, TÜVTÜRK araç tadilat muayenesi yaptırmaya gerek yoktur.

Çeki Demiri Mevzuatı

Ülkemizde ve AT üyesi ülkelerde araç üzerindeki mekanik çekme tertibatlarına uygulanan mevzuat 94/20/AT yönetmeliğidir. Bu yönetmelik her araca; her tipe ve modele göre imal edilen çekme tertibatlarının tüm mühendislik deneylerini kapsamaktadır. Montaj talimatı, e dokümanı ve ürün üzerindeki etiket değerleri bu deneylerin; verilerinde (örneğin 2 milyon devir dinamik titreşim deneyi, kütle ve boyut deneyleri) ortaya çıkmakta ve aracınıza uygunluğu tevsik edilmektedir. Almış olduğunuz ve talep ettiğiniz ürünün aracınıza uygun e dokümanını, montaj talimatını ve bunlara uygun çeki demiri üzerindeki etiketlemesini ısrarla talep ediniz. Aksi takdirde o ürünün sahte ve mevzuat dışı olduğu aşikardır.

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARININ MEKANiK BAĞLANTI TERTiBATLARI VE BUNLARIN ARAÇLARA YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (94/20/AT) 

Tescil İşlemleri

Aracınıza monte edilen E belgeli çeki demirleri AİTM ve karayollları trafik kanununa göre makina mühendisimiz tarafından proje hazırlanarak Türk Standartları Enstitüsü Tarafından incelenerek onaylarınır.Onaylanan evraklar Tüvtürk tarafından görüntüye girer ve trafik şube tarafından ruhsata işlenir.

Çeki Demirinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Belgesiz ve gerekli testlerden geçmeyen ürünler mal ve can kaybına yol açmaktadır. Yan sanayi veya kendi imkanlarınızla yapacağınız veya yaptıracağınız çeki demirleri araca işlenmemektedir.

Çeki demirinin ruhsata işlenmiş olmasına özen gösterin. Aksi takdirde herhangi bir kontrolde cezai işleme tabi tutulacak, herhangi bir kaza anında asli kusurlu sayılabilecek, aracınız sigorta veya kasko kapsamı dışı kalacaktır.

Araçlarınıza çeki kancası (çeki demiri) ilavesi yaptırmanız halinde yetkili araç proje mühendisi tarafından projelendirilmesi ve ruhsata işletilmesi gerekmektedir. Firmamız tarafından çeki kancası (çeki demirleri) ilavesi araç tadilat projesi yapılmaktadır.

ÇEKİ DEMİRİ NEDİR?

Çeki demirleri, araçlarda kendi başına hareket kabiliyetine sahip olmayan; karavan, römork gibi donanımların taşınması için gerekli olan ekipmana çeki demiri denir. Römork kancası olarak da bilinir. Metal kanca şeklindedir ve aracın arkasına takılır.

Çeki demirleri, iki taşıtın birbirine tutturulmasını sağlayan metal bir bağlantı parçasıdır. Genellik arka tamponun hemen altında konumlandırılan bu parça ile motorlu veya motorsuz taşıtların çekilmesi sağlanır.

Bu bağlantı parçası sayesinde, uygun römorklarla; tekne, ATV, motosiklet hatta otomobil gibi birçok vasıta çekilebilir. Bunların yanı sıra çekme karavanlar da bu kanca ile çekilebilecek uygun taşıtlardır. Çekilecek taşıtın ağırlığında 750kg altı veya üstü olmak üzere iki tür mevcuttur. BE ehliyetine sahip sürücüler için römorkun yüklü ağırlığının 3500 kilogramı geçmemesi gerekmektedir.

Çeki demirleri /kanca montajı araç üzerine yapılan tadilat olarak bilinir. Gerekli standartlara uygun çeki demirinin öncelikle; ECE R55 (“e” belgeli ) belgesine sahip olmasına özellikle dikkat etmek gerekmektedir.

“E” Belgeli Çeki Demiri Montajı

Satın alınan “e” Belgeli çeki demirleri / çeki kancası ve elektrik kitinin; paket içeriğinde mevcut olan montaj talimatına uygun olarak montajı yapılmalıdır.

Bu belgeye sahip olmayan çeki demirlerinde güvenlik sorunları yaşanabileceği gibi araç ruhsatına işletmek de mümkün olmayacaktır.

30 gün içinde araç projesi yaptırılıp tescil kuruluşuna bildirilmeyen tadilat ve montajlara 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu 32/1 maddesi gereği para cezası yazılmaktadır.

Çeki Demiri Adana Ruhsata İşletme

Araçlara montajı yapılan çeki demiri Adana veya çeki kancası kullanılarak aracımızın motor gücünü kullanarak çeşitli römorkları çekebiliriz. Karavanlar, tekne römorkları, evcil hayvanları taşımak için kullanılan römorklar aracımızın tipine ve motor gücüne bağlı olarak çekebileceğimiz römork tipleri arasında sayılabilir. Aracımızla bir römorku çekmek çeşitli güvenlik standartlarına tabi tutulmaktadır.

Ruhsata İşleme Süreçleri

Çeki demirlerinin ruhsata işletme süreçleri aracınızın ve çekeceği römorkun tipine bağlı olarak uygun kapasiteli çeki demirinin tespiti ile başlar. Uygun kapasiteli çeki demirini ruhsata işletmek için, uygunluğu tespit edilen çeki demirinin e-belgesine (ECE R55) sahip olması şartı aranmaktadır.

Bu belgeye sahip olmayan çeki demirlerinin ruhsata işlenmesi mümkün değildir. Ayrıca uygun güvenlik standartlarına sahip çeki demirinin yetki belgesine sahip bir servis tarafından montajı yapılmalıdır. Montajı yapan servisin araç ve çeki demirlerinde için proje çizim desteği vermesi önemli bir husustur proje çizimi olmayan çeki demirlerinin montajları doğru yapılmış olsa dahi ruhsata işlenmesi mümkün değildir. Yetki belgelerine sahip teknik servis tarafından montajı yapılan çeki demiri için servis tarafından TSE Montaj Uygunluğu Raporu hazırlanır.

Arabaya Çeki Demiri Taktırmak

Arabaya çeki demirini taktırmak için yetkili servisin hazırladığı ECE R55 belgesi TSE Montaj Uygunluğu Raporu, çeki demirinin montajı yapılan aracın ruhsatı, araç uygunluk belgesi, yetkili servis tarafından verilecek çeki demirinin faturası ve montaj faturası, çeki demirinin montajdan sonra araç üzerindeki fotoğrafları, çeki demiri montaj kılavuzu, çeki demiri kalite evrakları, gümrük beyan belgeleri ile birlikte TSE Araç Kontrol Merkezine başvurulur.

TSE Araç Kontrol Merkezinde yapılacak kontrollerin uygun olması durumunda alınacak evraklarla İl / İlçe Trafik Tescil Merkezinde ruhsat onayı alınır. Çeki demiri uygunluk raporu alınma ve ruhsata işletme sürecinde TÜV onayına ihtiyaç yoktur. Çeki demiri uygunluk raporu TSE tarafından yetkilendirilen özel işletmeler tarafından hazırlanmaktadır.

Montajı yaptıracak kullanıcıların TSE yetki belgesine sahip olan servisleri tercih etmesi çeki demirinin ruhsata işlenmesi için çok önemlidir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçlarda yapılan her tür montajın ve tadilatın 30 gün içerisinde bildirilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Çeki demirinin montajı da bu kanuna tabidir.

Bir Yorum Bırak

kocaeli ofis

Kozluk Mahallesi Saray Yokuşu Sokak No: 11/c
İzmit/Kocaeli

Ankara OFİS

Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Mustafa Baş Caddesi No:18/B
Ankara/Altındağ

Çalışma saatleri

Pazartesi – Cuma 09:00 – 18:00
Cumartesi – Pazar 10:00 – 16:00

İletişim

Email: [email protected]
Cep Tel: +90 507 837 1693
Tel: +312 317 2004

Center Araç Proje © 2021 Center Teknoloji All rights reserved